Wijnen

Het verhaal na uw aankoop van onze Zuid-Afrikaanse wijn van Fair Trade Original:
Ontwikkel jou eie krag

Wijn Pinotage Zuid AfrikaVoor onze wijn uit Zuid-Afrika betalen wij, naast een eerlijke prijs voor de productie, een fairtrade ontwikkelingspremie. Daarmee  kunnen de medewerkers op de zeven wijnboerderijen die de fairtrade druiven leveren, investeren in gemeenschapsprojecten of in hun  persoonlijke ontwikkeling.

Om het besluitproces rond de ontwikkelingspremie goed te laten verlopen, heeft iedere fairtrade  wijnboerderij een Joint Body: een comité met gekozen leden. Zij inventariseren welke projecten hun collega’s belangrijk vinden. Nadat  de medewerkers gezamenlijk hebben bepaald welke activiteiten voorrang krijgen, beheert de Joint Body het geld en legt achteraf verantwoording  af aan de collega’s.

Zuidafrika wijn Joint BodiesHiernaast: De Joint Bodies van twee boerderijen bespreken de bouwplannen van het gemeenschapshuis in Malmesbury die in 2014 worden uitgevoerd. Er  komen vergaderruimtes, een computerruimte, een crèche: kortom, jong en oud  kunnen er terecht voor gezamenlijke activiteiten.

 

Geldpot beheren.
Je kunt wel nagaan dat het in een kansarme gemeenschap niet eenvoudig is om als een groepje ‘uitverkorenen’ een aanzienlijke  pot met geld te beheren. Iedereen heeft zo zijn ideeën en vooral ook behoeftes, en niet alle voorstellen kunnen worden gehonoreerd.  Dat legt een aardige last op de schouders van de leden van de Joint Body, die ze alleen met voldoende eie krag (eigen kracht) kunnen  dragen.
De samenstelling van de Joint Body wisselt bovendien regelmatig. Zo krijgen veel mensen de kans om echt mee te praten. Nieuwe  leden moeten wel eerst ingewerkt worden. Want de meesten van hen hebben geen ervaring met vergaderen en weten vaak ook niet precies  waaraan de bestedingen van het geld aan moeten voldoen.

Training
De training – Ontwikkel jou eie krag – verstevigt de kennis en het  zelfbewustzijn van de leden van de Joint Body’s. Daarvoor worden verschillende werkvormen ingezet en alle aspecten die bij de taak  van de Joint Body horen, komen aan de orde. Zo begint de eerste bijeenkomst met de vraag: Hoe voel ek? (Hoe voel ik me?) en vervolgt  met een inleiding over Ons verhouding met Fair Trade Original een oefening rond de vraag Hoe trek ons werksmag voordeel? oftewel:  hoe benutten we als personeel onze kansen?

Zuidafrika wijn Joint Bodies  cursus

Hiernaast: De cursus wordt verzorgd door een ervaren lokale organisatie, Fair Trade Original is hoofdfinancier.